KALEVALA

Seitsemäskolmatta runo

Jo nyt Kaukoni kuletin,
saatoin Ahti Saarelaisen
monen surman suun ohitse,
Kalman kielen kantimetse
noille Pohjolan pihoille,
salakansan kartanoille.
Nyt onpi saneltavana,
kielin kertoeltavana,
miten lieto Lemminkäinen,
10   tuo on kaunis Kaukomieli,
tuli Pohjolan tupihin,
Sariolan salvoksihin,
ilman kutsutta pitoihin,
airuhitta juominkihin.

Tuop' on lieto Lemminkäinen,
poika, veitikkä verevä,
heti kun tuli tupahan,
astui keskilattialle:
silta liekkui lehmuksinen,
20   tupa kuusinen kumahti.

Sanoi lieto Lemminkäinen,
itse virkki, noin nimesi:
"Terve tänne tultuani,
terve tervehyttäjälle!
Kuules, Pohjolan isäntä!
Oisiko talossa tässä
ohria orosen purra,
olutta urohon juoa?"

Itse Pohjolan isäntä
30   istui pitk√§n p√∂y√§n p√§√§ss√§.
Tuop' on tuolta vastoavi,
sanan virkkoi, noin nimesi:
"Ollevi talossa tässä
tannerta orosen olla.
Eikä kielletä sinua,
jos olet siivolla tuvassa,
oven suussa seisomasta,
oven suussa, orren alla,
kahen kattilan välissä,
40   kolmen koukun koskevilla."

Siinä lieto Lemminkäinen
murti mustoa haventa,
kattilaisen-karvallista.
Sanan virkkoi, noin nimesi:
"Lempo tänne lähteköhön
oven suuhun seisomahan,
nokianne nuohomahan,
karstoja karistamahan!
Eip' ennen minun isoni
50   eik√§ valtavanhempani
seisonut sijalla sillä,
oven suussa, orren alla.
Olipa sijoa silloin:
tanhua orihin olla,
tupa pesty miesten tulla,
sopet luoa sormikasta,
vaarnat miesten vanttuhia,
seinät miekkoja laella.
Miksip' ei ole minulle
60   kuin ennen minun isolle?"

Siitä siirtihen ylemmä,
pyörähtihe pöyän päähän;
istuihe rahin nenähän,
petäjäisen penkin päähän:
rahi vastahan rasahti,
petäjäinen penkki notkui.

Sanoi lieto Lemminkäinen:
"Enpäs liene lempivieras,
kun ei tuotane olutta
70   tulevalle vierahalle."

Ilpotar, hyvä emäntä,
sanan virkkoi, noin nimesi:
"Ohoh poika Lemminkäisen!
Mi sinusta vierahasta!
Tulit pääni polkemahan,
aivoni alentamahan!
Ohrina oluet meillä,
makujuomat maltahina,
leipomatta vehnäleivät,
80   lihakeitot keitt√§m√§tt√§.
Oisit yötä ennen tullut
taikka päiveä jälestä."

Siinä lieto Lemminkäinen
murti suuta, väänti päätä,
murti mustoa haventa.
Itse tuon sanoiksi virkki:
"Jop' on täällä syömät syöty,
häät juotu, piot pi'etty,
oluet osin jaeltu,
90   me'et miehin mittaeltu,
kannut kannettu kokohon,
tuopit roukkoihin rovittu!

"Oi sie Pohjolan emäntä,
Pimentolan pitkähammas!
Pi'it häät häjyn tavalla,
kutsut koiran kunnialla.
Leipoelit leivät suuret,
panit ohraiset oluet,
laitoit kutsut kuusianne,
100   anojat yheksi√§nne:
kutsuit kurjat, kutsuit köyhät,
kutsuit ruojat, kutsuit roistot,
kaikki hoikat huonemiehet,
kaitakauhtanat kasakat;
muun on kutsuit kaiken kansan
- minun heitit kutsumatta!

"Mintähen tämä minulle
omistani ohristani?
Muut ne kantoi kauhasilla,
110   muut ne tiiskin√§ tiputti,
minä määrin mätkäelin,
puolikkoisin putkaelin
omiani ohriani,
kylvämiäni jyviä.

"En nyt liene Lemminkäinen,
en vieras hyvän-niminen,
kun ei tuotane olutta,
pantane pata tulelle,
keittoa pa'an sisähän,
120   leivisk√§ sianlihoa,
syöäkseni, juoakseni
päähän matkan päästyäni."

Ilpotar, hyvä emäntä,
hänpä tuon sanoiksi virkki:
"Ohoh piika pikkarainen,
orjani alinomainen!
Pane keittoa patahan,
tuo olutta vierahalle!"

Tyttö pieni, tyhjä lapsi,
130   pahin astian pesij√§,
lusikkojen luutustaja,
kapustojen kaapustaja
pani keittoa patahan:
luut lihoista, päät kaloista,
vanhat naatit naurihista,
kuoret leivistä kovista.
Toi siitä olutta tuopin,
kannun kaljoa pahinta
juoa lieto Lemminkäisen,
140   appoa halun-alaisen.
Itse tuon sanoiksi virkki:
"Tokko lie sinussa miestä,
juojoa tämän oluen,
tämän kannun kaatajata?"

Lemminkäinen, lieto poika,
katsoi tuosta tuoppihinsa:
toukka on tuopin pohjukassa,
käärmehiä keskimailla;
äärillä maot mateli,
150   sisiliskot liuahteli.

Sanoi lieto Lemminkäinen,
kauahutti Kaukomieli:
"Tuopin tuojat Tuonelahan,
kannun kantajat Manalle
ennen kuun ylenemistä,
tämän päivän päätymistä!"

Siitä tuon sanoiksi virkki:
"Oh sinä olut katala!
Jo nyt jou'uit joutavihin,
160   jou'uit joutavan j√§lille!
Olut suuhun juotanehe,
ruhkat maahan luotanehe
sormella nimettömällä,
vasemmalla peukalolla!"

Tapasip' on taskuhunsa,
kulki kukkaroisehensa.
Otti ongen taskustansa,
väkärauan väskystänsä,
tuonp' on tunki tuoppihinsa,
170   alkoi onkia olutta:
maot puuttui onkehensa,
väkähänsä kyyt vihaiset.
Sa'an nosti sammakoita,
tuhat mustia matoja,
loi ne maahan maan hyviksi,
kaikki laski lattialle;
veti veitsensä terävän,
tuon on tuiman tuppirauan,
sillä silpoi päät maoilta,
180   katkoi kaulat k√§√§rmehilt√§
- joi oluen onneksensa,
me'en mustan mieliksensä.

Sanan virkkoi, noin nimesi:
"En mä liene lempivieras,
kun ei tuotane olutta,
parempata juotavata
varavammalla käellä,
suuremmalla astialla,
tahi ei oinasta isetä,
190   suurta sonnia tapeta,
härkeä tupahan tuoa,
sorkkasäärtä huonehesen."

Itse Pohjolan isäntä
sanan virkkoi, noin nimesi:
"Mitä sie tulitki tänne,
ken sinua koolle kutsui?"

Virkkoi lieto Lemminkäinen,
sanoi kaunis Kaukomieli:
"Korea kutsuttu vieras,
200   koreampi kutsumatoin.
Kuules, poika pohjolaisen,
itse Pohjolan isäntä!
Anna ostoa olutta,
juomoa rahan-alaista!"Tuopa Pohjolan isäntä
tuosta suuttui ja syäntyi,
kovin suuttui ja vihastui.
Lauloi lammin lattialle
Lemminkäisellen etehen.
210   Sanan virkkoi, noin nimesi:
"Tuoss' on joki juoaksesi,
lampi laikutellaksesi."

Mitä huoli Lemminkäinen!
Sanan virkkoi, noin nimesi:
"En ole vaimojen vasikka
enkä härkä hännällinen
juomahan jokivesiä,
lampivettä lakkimahan."

Itse loihe loitsimahan,
220   laikahtihe laulamahan.
Lauloi sonnin lattialle,
härän suuren, kultasarven:
sepä lammin laikkaeli,
joi jokosen onneksensa.

Pohjolainen, pitkä poika,
suen suustansa sukesi;
senpä lauloi lattialle
surmaksi lihavan sonnin.

Lemminkäinen, lieto poika,
230   lauloi valkean j√§niksen
lattialle hyppimähän
sen sutosen suun e'essä.

Pohjolainen, pitkä poika,
lauloi koiran koukkuleuan
tuon jäniksen tappamahan,
kierosilmän kiskomahan.

Lemminkäinen, lieto poika,
lauloi orrellen oravan,
orsilla kapahumahan,
240   koiran tuota haukkumahan.

Pohjolainen, pitkä poika,
lauloi nää'än kultarinnan:
näätä näppäsi oravan
orren päässä istumasta.

Lemminkäinen, lieto poika,
lauloi ruskean reposen:
se söi nää'än kultarinnan,
karvan kaunihin kaotti.

Pohjolainen, pitkä poika,
250   kanan suustansa sukesi
sillalla sipoamahan
tuon reposen suun e'essä.

Lemminkäinen, lieto poika,
haukan suustansa sukesi,
kieleltä käpeäkynnen:
sepä kiskalti kanasen.

Sanoi Pohjolan isäntä,
itse lausui, noin nimesi:
"Ei tässä piot paranne,
260   kun ei vierahat v√§henne;
talo työlle, vieras tielle
hyvistäki juomingista!
Lähe tästä, hiien heitto,
luota kaiken ihmiskansan!
Kotihisi, konna, koita,
paha, maahasi pakene!"

Virkkoi lieto Lemminkäinen,
sanoi kaunis Kaukomieli:
"Ei miestä manaten saa'a,
270   ei miest√§ pahempatana
sijaltansa siirtymähän,
paikalta pakenemahan."

Silloin Pohjolan isäntä
miekan seinältä sivalti,
tempasi tuliteränsä.
Sanan virkkoi, noin nimesi:
"Oi sie Ahti Saarelainen
tahi kaunis Kaukomieli!
Mitelkämme miekkojamme,
280   katselkamme kalpojamme,
minunko parempi miekka
vainko Ahti Saarelaisen!"Sanoi lieto Lemminkäinen:
"Mitä minun on miekastani,
kun on luissa lohkiellut,
pääkasuissa katkiellut!
Vaan kuitenki kaikitenki,
kun ei nuo piot paranne,
mitelkämme, katselkamme,
290   kumman miekka mieluhumpi!
Eip' ennen minun isoni
miekkamittoja varannut:
pojastako polvi muuttui,
lapsesta laji väheni!"

Otti miekan, riisui rauan,
tempasi tuliteräisen
huotrasta huveksisesta,
vyöstä vennon-selkäisestä.
Mittelivät, katselivat
300   noien miekkojen pituutta:
olipa pikkuista pitempi
miekka Pohjolan isännän,
yhtä kynnen mustukaista,
puolta sormuen niveltä.

Sanoi Ahti Saarelainen,
virkkoi kaunis Kaukomieli:
"Sinunpa pitempi miekka:
sinun eellä iskeminen."

Siitä Pohjolan isäntä
310   sivalteli, sieppaeli,
tavoitteli, ei tavannut,
Lemminkäistä päälakehen.
Kerran ortehen osasi,
kamanahan kapsahutti:
orsi poikki otskahutti,
kamana kaheksi lenti.

Sanoi Ahti Saarelainen,
virkkoi kaunis Kaukomieli:
"Min teki pahoa orret,
320   kamana tihua ty√∂t√§,
jotta orsia osoitat,
kamanata kapsuttelet?

"Kuule, poika pohjolaisen,
itse Pohjolan isäntä!
Tukela tora tuvassa,
seikat akkojen seassa:
tuvan uuen turmelemme,
lattiat verin panemme.
Käykämme ulos pihalle,
330   ulos pellolle torahan,
tanterelle tappelohon!
Pihalla veret paremmat,
kaunihimmat kartanolla,
luontevaisemmat lumella."

Mentihin ulos pihalle.
Tavattihin lehmän talja,
levitettihin pihalle
senp' on päällä seistäksensä.

Sanoi Ahti Saarelainen:
340   "Kuulesta, sa Pohjan poika!
Sinunpa pitempi miekka,
sinun kalpa kauheampi
- ehkä tuon on tarvinnetki,
ennenkuin ero tulevi
tahi kaula katkeavi - :
iske päältä, Pohjan poika!"

Iski päältä Pohjan poika.
Iski kerran, iski toisen,
kohta kolmasti rapasi;
350   eip√§ oike'in osoita,
lipaise lihoakana,
ota ei orvaskettuana.

Sanoi Ahti Saarelainen,
virkkoi kaunis Kaukomieli:
"Annapas minäki koitan,
jo se on vuoroni minunki!"

Tuopa Pohjolan isäntä
ei tuosta totella ollut:
yhä iski, ei epäillyt,
360   tarkoitteli, ei tavannut.

Tulta tuiski tuima rauta,
terä varsin valkeata
käessä lieto Lemminkäisen;
läksi loiste loitommaksi,
vasten kauloa valahti
tuon on pojan pohjolaisen.

Sanoi kaunis Kaukomieli:
"Ohoh Pohjolan isäntä!
Niinp' on kaulasi, katalan,
370   kuni koite ruskeana!"

Tuopa poika pohjolaisen,
itse Pohjolan isäntä,
sinne siirti silmiänsä
pä'in kauloa omoa.
Tuop' on lieto Lemminkäinen
siinä lyöä silpahutti,
iski miestä miekallansa,
kavahutti kalvallansa.

Löip' on kerran luimahutti:
380   laski p√§√§n on p√§√§lt√§ olka,
kallon kaulalta sivalti;
vei kuin naatin naurihista
tahikka tähkän olesta,
evän kaikesta kalasta.
Päähyt pyörähti pihalle,
miehen kallo kartanolle,
kuni nuolen noutaessa
puusta koppelo putosi.

Sata oli seivästä mäellä,
390   tuhat pyst√∂ss√§ pihalla,
saoin päitä seipähissä.
Yks' on seiväs ilman päättä:
tuop' on lieto Lemminkäinen
otti pään pojan pätöisen,
kantoi kallon kartanolta
senki seipähän nenähän.

Siitä Ahti Saarelainen,
tuo on kaunis Kaukomieli,
tupahan palattuansa
400   sanan virkkoi, noin nimesi:
"Tuo vettä, vihainen piika,
käsiäni pestäkseni
veristä pahan isännän,
häjyn miehen hurmehista!"

Pohjan akka syännyksenti,
syännyksenti, suutuksenti.
Lauloi miestä miekallista,
asehellista urosta,
saa miestä miekallista,
410   tuhat kalvan kantajata
pään varalle Lemminkäisen,
Kaukomielen kaulan päälle.

Jo aika tosin tulevi,
päivä liitolle lipuvi,
toki käypi tuskemmaksi,
läylemmäksi lankeavi
asuskella Ahti poian,
Lemminkäisen leyhytellä
noissa Pohjolan pioissa,
420   salajoukon juomingissa.

top