KALEVALA

Ainosta Sampoon РKalevalan sisältöä

Kalevalan teksti

Kalevalan ensimmäinen painos ilmestyi loppuvuodesta 1835. Teos syntyi Elias Lönnrotin työn tuloksena ja koostui hänen keräämistään kansanrunoista

Lönnrot ystävineen jatkoi edelleen kansanrunojen keräämistä. Uutta aineistoa kertyi runsaasti. Sen pohjalta Lönnrot julkaisi Kalevalan toisen, laajemman version vuonna 1849.

Tämä uusi Kalevala on se, jota siitä lähtien on Suomessa luettu ja johon myös useimmat käännökset pohjautuvat.

top