KALEVALA

Kalevala, kansalliseepos

Kalevalan ilmestyessä 1835 Suomi oli neljännesvuosisadan ollut autonominen suuriruhtinaskunta. Tätä ennen vuoteen 1809 saakka Suomi oli ollut osa Ruotsin valtakuntaa.

Kalevala merkitsi käännettä suomenkieliselle kulttuurille ja herätti huomiota myös ulkomailla. Se synnytti suomalaisten keskuudessa itseluottamusta oman kielen ja kulttuurin mahdollisuuksiin.

Kalevala nosti pienen, tuntemattoman kansan muiden eurooppalaisten tietoisuuteen. Kalevalaa ruvettiin kutsumaan suomalaisten kansalliseepokseksi.

top