Tekijätiedot

Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto ja sillä esitelty digitaalinen arkistoaineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. SKS ei voi luovuttaa käyttölupaa sivuilla olevalle aineistolle, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

Sivustoa ja digitaalista arkistoaineistoa saa kuitenkin käyttää tiedonlähteinä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.


Verkkojulkaisu (www-sivusto)

tekstit

Ilkka Välimäki (päätoimitus), Eeva-Liisa Haanpää, Satu Heikkinen, Irma-Riitta Järvinen, Petri Kaihoja, Sakari Katajamäki, Klaus Krohn ja Tarja Soiniola / SKS

graafinen suunnittelu
ja toteutus

Ville Hirvonen / Digination Oy

kuvat

Ville Hirvonen ja SKS

Aleksis Kiven arkiston digitointi

SKS, digitointikeskus: Pekka Allonen, Milla Eräsaari ja Tea Åvall
Kansalliskirjasto: Kari Timonen

julkaistu

2007

URL

http://www.finlit.fi/kivi/

URN

URN:NBN:fi-fe20051413


Viittaaminen


Sähköisessä muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty. Digitaalisiin arkistoaineistoihin (kuviin) viitataan eri käytännön mukaan kuin sivuston teksteihin, ja lähteet merkitään myös lähdeluetteloon eri tavoin.

Arkistoaineisto lähdeviitteessä:

SKS KIA, Aleksis Kiven arkisto. Kirje Charlotta Lönnqvistille 12.5.1871. Kirjekokoelma 40:8:1. Saatavissa: http://www.finlit.fi/kivi/index.php?pagename=kivendigiaineis
to&set=lonnqvistille_1871_5_12. [Viitattu 10.10.2007.]

www-sivu lähteenä:

Kivi ja kansanperinne. [On-line.] Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa -verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. [Viitattu 10.10.2007.] Saatavissa: http://www.finlit.fi/kivi/. URN:NBN:fi-fe20051413.

Lisätietoja

Kopiosto
Digitaalitekniikka ja tekijänoikeudet (pdf) (Kopiosto)
Elektronisten dokumenttien merkitseminen lähdeluetteloon (Teknillinen korkeakoulu)
Viittaaminen digitaalisiin lähteisiin (Turun yliopisto)


Muita SKS:n tietopaketteja: www.finlit.fi/aineistot/verkkoaineistot.php#tietopaketit