Lähteet

Aleksis Kiven elämäkerta Kansallisbiografiassa | Kiven tuotanto | Aleksis Kivi ja SKS | Kiven digitaalinen arkisto | Kivi digikirjastossa | Kivi ja kansanperinne | SKS:n Kivi-kirjat

Tiet lähteisiin - Aleksis Kivi SKS:ssa - tietopaketissa käytetyt kirjallisuus- ja arkistolähteet.

Aleksis Kiven elämäkerta Kansallisbiografiassa

Achté, Kalle (1982). Syksystä jouluun. Aleksis Kivi psykiatrin silmin. Helsinki: Otava.

Aleksis Kiven satavuotismuisto 10.X.1934. Kirjallisuuden tutkijain seuran vuosikirja 3/1934. Helsinki: SKS.

Ekelund, Erik (1966). Aleksis Kivi. Suom. ja huomautukset sekä kirjan lopussa olevan kirjailijan elämäkerran laat. Caius Kajanti. Helsinki: Caius Kajanti.

Elo, Paavo E. S. (1950). Aleksis Kiven persoonallisuus. Helsinki: WSOY.

Envall, Markku (toim.) (1984). Aleksis Kiven maailmasta. Esseitä ja tutkielmia. Apulaisprofessori Kai Laitiselle hänen täyttäessään 60 vuotta 27.9.1984. Kirjallisuuden tutkijain seuran vuosikirja 37/1984. Helsinki: SKS.

Haltsonen, Sulo (1964). Aleksis Kivi 1860–1960. Bibliografinen opas Kiven maailmaan. Helsinki: SKS.

Hein, Manfred Peter (1984). Die Kanonisierung eines Romans. Aleksis Kivis ”Sieben brüder” 1870–1980. Helsinki, Stuttgart: Otava, Klett-Cotta.

Itkonen, Terho (1989). Nurmijärven murrekirja. Helsinki: SKS.

Kaukametsä. Esseitä, novelleja, runoja. Julk. Aleksis Kiven Seura. Toimituskunta: V. Tarkiainen et al. 1949. Helsinki: Otava.

Kauppinen, Eino (1951). Koto ja maailma. Tutkielmia Aleksis Kiven vaiheilta. Helsinki: Otava.

Kauppinen, Eino (1966). Runoilija ja arvostelija sekä muita tutkielmia Aleksis Kivestä. Helsinki: Otava.

Ketonen, Oiva (1989). Kohtalon vaihtoehdot. Aleksis Kivi, August Ahlqvist ja sivistyneistön vähäinen kansalaisrohkeus. Porvoo: WSOY.

Kinnunen, Aarne (1967). Aleksis Kiven näytelmät. Analyysi ja tarkastelua ajan aatevirtausten valossa. Porvoo: WSOY.

Kinnunen Aarne (1973). Tuli, aurinko ja seitsemän veljestä. Tutkimus Aleksis Kiven romaanista. Porvoo: WSOY.

Koskenniemi V. A. (1934). Aleksis Kivi. Porvoo: WSOY.

Koskimies, Rafael (1974). Aleksis Kivi. Henkilö ja runous. Helsinki: Otava.

Kultanummi. Aleksis Kiven juhlajulkaisu. Otto Mannisen muistolle omistettu. Toimituskunta: V. Tarkiainen et al. 1951. Helsinki: Otava.

Laitinen, Kai (1987). Aleksis Kivi 10.10.1834–31.12.1872. – Laitinen Kai (toim.), Aleksis Kivi I. Espoo: Weilin & Göös.

Lehtonen, J. V. (1928). Runon kartanossa. Johdatusta Aleksis Kiven runouteen. Helsinki: Otava.

Lehtonen, J. V. (1931). Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava.

Lehtonen J. V. (1933). Toivioretki Nurmijärvelle y.m. lukuja Aleksis Kivestä. Helsinki: SKS.

Lehtonen J. V. (1934). Nurmijärven poika. Kuvia Aleksis Kiven elämästä. Helsinki: Otava.

Meri, Veijo (1974). Aleksis Stenvallin elämä. Helsinki: Otava.

Meri, Veijo (1984). Elon saarel tääl. Aleksis Kiven taustoja. Helsinki: Otava.

Minä elän. Aleksis Kivi ajan kuvastimessa. Julk. Aleksis Kiven Seura. Toimituskunta: V. Tarkiainen et al. 1945. Helsinki: Otava.

Pilvilaiva. Aleksis Kivi ajan kuvastimessa. Julk. Aleksis Kiven Seura. Toimituskunta: Eino Kauppinen et al. 1947. Helsinki: Otava.

Puokka, Jaakko (1979). Paloon Stenvallit. Helsinki: Otava.

Rahikainen, Esko (1980). Tähtiä kuin Otavassa. Veijo Meri ja Jaakko Puokka Aleksis Kiven tutkijoina. Sipoo: Lintu.

Rahikainen, Esko (1984). Kivi. Jyväskylä: Gummerus.

Sihvo, Hannes (2002). Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Helsinki: SKS.

Tarkiainen, Viljo (toim.) (1919). Aleksis Kiven muisto. Runoilijan syntymän 85-vuotispäiväksi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Ahjo.

Tarkiainen, Viljo (1984). Aleksis Kivi. Elämä ja teokset. 6. p. (1. p. 1915). Porvoo: WSOY.

Uusimaa II: Eteläsuomalaisen Osakunnan julkaisema Aleksis Kiven 100-vuotisjuhlaan 10.X.1934. 1934. Helsinki : Eteläsuomalainen Osakunta.

Viljanen, Lauri (1953). Aleksis Kiven runomaailma. Porvoo & Helsinki: WSOY.

Kiven tuotanto

Haltsonen, Sulo (1964). Aleksis Kivi 1860–1960. Bibliografinen opas Kiven maailmaan. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (1944–1951). Kootut teokset I–IV. Julkaissut E. A. Saarimaa (osan IV kirjeet V. Tarkiainen). 4. painos (1. p. 1915–1919). Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (1984). Kootut teokset I–IV. Toimitusneuvosto: Eino Kauppinen, Simo Konsala ja Kai Laitinen. Helsinki: SKS.

Sihvo, Hannes (2002). Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Helsinki: SKS.

Aleksis Kivi ja SKS

Sihvo, Hannes (2002). Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Helsinki: SKS.

Sihvo, Hannes (2007). Aleksis Kivi. Kansallisbiografian verkkojulkaisu. www.kansallisbiografia.fi

Sulkunen, Irma (2004). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. Helsinki: SKS.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustelemiset. Pöytäkirjat vuosilta 1859–1860 (1860). Suomi. Helsinki: SKS.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustelemukset. Pöytäkirjat vuosilta 1863–1871 (1865-1876). Suomi. Helsinki: SKS.

Tarkiainen, Viljo (1931). Kaunokirjallisuus ja kirjallisuuden tutkimus. Julkaisussa: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1931. Suomi. Viides jakso; 12, s. 1-57. Helsinki: SKS.

Kiven digitaalinen arkisto

Kirjallisuus

Kivi, Aleksis (1944–1951). Kootut teokset I–IV. Julkaissut E. A. Saarimaa (osan IV kirjeet V. Tarkiainen). 4. painos (1. p. 1915–1919). Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (1984). Kootut teokset I–IV. Toimitusneuvosto: Eino Kauppinen, Simo Konsala ja Kai Laitinen. Viides, tarkastettu painos. Helsinki: SKS.

Rahikainen, Esko (2004). Metsän poika. Aleksis Kiven elämä. Helsinki: Ajatus Kirjat.

Sihvo, Hannes (toim.) (2000). Alexis Stenvall – A. Kivi. Asiakirjoja arkistoista. Nurmijärvi: Nurmijärven kunta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustelemukset. Pöytäkirjat vuosilta 1878–1937. Suomi. Helsinki: SKS.

Arkistolähteet

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto, (SKS KIA). Aleksis Kiven arkisto.

Kivi digikirjastossa

Kirjallisuus

Sihvo, Hannes (2002). Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Helsinki: SKS.

Sulkunen, Irma (2004). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831 - 1892. Helsinki: SKS.

Tarkiainen, Kari (1987). Viljo Tarkiainen. Suomalainen humanisti. Helsinki: SKS.

Arkistolähteet

SKS kirjasto, kartuntaluettelot. Catalog öfver Finska Litteratur-Sällskapets Bibliothek upptagande bokacquisitionerne i chronologisk ordning II.

SKS kirjasto, kartuntaluettelot. Suom. Kirj. Seuran Kirjaston ja Arkiston Luettelo III.

Kivi ja kansanperinne

Kirjallisuus

Haavio, Martti (1947). Aleksis Kiven suomalainen mytologia. - Kauppinen, Eino et al. (toim.), Pilvilaiva. Aleksis Kivi ajan kuvastimessa. Julk. Aleksis Kiven seura. Helsinki: Otava.

Heino, Aarne (1971). Laurin saarnasta hieman. - Hallikainen, Pertti (toim.), Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja 25. Helsinki: SKS.

Kauppinen, Eino (1934). Tarina kuningaskäärmeestä ja nurmijärveläinen ”Trakuunan tarina”. - Aleksis Kiven satavuotismuisto 10.10.1934. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 3. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (1922). Kootut teokset 1. Kertomuksia. Seitsemän veljestä. koto ja kahleet. Eriika. Julkaissut E. A. Saarimaa. SKS:n toimituksia 138. 2. painos. Helsinki: SKS.

Kuusi, Anna-Leena (1970). Henkilöiden karakterisointi fraasien avulla Aleksis Kiven Nummisuutareissa. – Kalevalaseuran vuosikirja 50, 169–196. Helsinki: WSOY.

Laaksonen, Pekka (1999). Mestarikertoja Fredrik Vuori. – Knuuttila, Seppo et al. (toim.), Kotimailla. SKS:n toimituksia 682. Helsinki: SKS.

Lehtipuro, Outi (1972). Hauhon Hyömäki perinneyhteisönä. Folkloristinen osatutkimus. Turun yliopiston kylätutkimusryhmän julkaisuja 11. Turku: Turun yliopisto.

Mäkinen, Kirsti (1998). ”Olut sisään, äly ulos”. – Mäkinen, Kirsti, Ajattelen kynälläni. Esseitä, kirjoituksia. SKS:n toimituksia 718. Helsinki: SKS.

Nousiainen, Oskari (1947). Loppusanat: Aleksis Kiven satu ”Vuoripeikot”. – Kivi, Aleksis, Vuoripeikot. Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Otava.

Pärssinen, Marja (1967). Urheilun esimuodot 1840-luvulla Eljas Raussin ja Aleksis Kiven teoksissa. Seminaarityö. 19 s. S 178. Helsingin yliopiston kulttuurientutkimuksen laitoksen folkloristiikan laitoskirjasto Topelia.

Reinikka, Kirsti (1968). Kansanomaisten pilasaarnojen osuus ”Seitsemän veljeksen” Hiidenkiven saarnassa. Seminaarityö. 14 s. S 195. Helsingin yliopiston kulttuurientutkimuksen laitoksen folkloristiikan laitoskirjasto Topelia.

Saarimaa, E. A. (1952). Kansan kertomaa Aleksis Kiven kotiseudulta. – Kotiseutu, 128–130.

Saarimaa, E. A. (1964). Selityksiä Aleksis Kiven teoksiin. Neljäs, uusittu painos. Tietolipas 32. Helsinki: SKS.

Salminen, Väinö (1945). Syvällä ovat laulun juuret. Kaukovälähdyksiä ”Seitsemässä veljeksessä” tavattavasta kansanlaulusta. – Tarkiainen, Viljo et al. (toim.), Minä elän. Aleksis Kivi ajan kuvastimessa, 131–151. Julk. Aleksis Kiven seura. Helsinki: Otava.

Sihvo, Hannes (2002). Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Helsinki: SKS.

Suomen Kansan Vanhat Runot I–XIV (1908–1948). SKS: Helsinki.

Tarkiainen, Viljo (1907). Satuaiheista Kiven ”Seitsemässä veljeksessä”. – Nuori Suomi 1907: 124–136.

Tarkiainen, Viljo (1984). Aleksis Kivi. Elämä ja teokset. 6. painos. Helsinki: WSOY.

Arkistolähteet

Kaskuja Kiven aikalaisesta, nurmijärveläisestä suutari ”Nyystenistä”, sekä joitakin muistelmia Kivestä (kertojan isä ollut Kiven aikalainen). Kertoja: Fredrik Vuori, s. 1885 Nurmijärvellä. Nauhoitus tehty 1966, haastattelijat Pekka Laaksonen ja Urpo Vento. Litteroitu. SKSÄ A 584/4–12. A584_a.mp3. (n. 30 minuutin mittaisessa jaksossa kertoja puhuu suutari ”Nyysteni” -aiheisia kaskuja, kertojan isän käsityksiä Kivestä, Alpertti-veljestä, Kiven kuolemasta, Alpertin ja vaimon murhasta ja murhaajasta Roope Merisestä, Raalan kartanosta ja Hiidenkivestä.)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston käsikirjoituskokoelmat.

SKS:n Kivi-kirjat

Haltsonen, Sulo (1964). Aleksis Kivi 1860–1960. Bibliografinen opas Kiven maailmaan. Helsinki: SKS.

Sihvo, Hannes (2002). Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Helsinki: SKS.

Sulkunen, Irma (2004). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. Helsinki: SKS.