Johdanto

Digitaalinen arkistoaineisto

Arkistoluettelo

Versiot runoista

Käyttöohjeet

Kiven digitaalinen arkisto

Digitaalinen arkistoaineisto

Digitaalisessa arkistossa voi selata ja lukea Aleksis Kiven arkistoaineistoja.

SISÄLLYS

A BIOGRAFICA: Aleksis Kiven henkilöasiakirjat (1859-1873)

Aa Aleksis Kiven velkakirjat ja muut asiakirjat (1859-1869)
Ab Aleksis Kiven vanhempien perukirjat ja muut asiakirjat (1864-1866)
Ac Asiakirjat Aleksis Kiven kuoleman jälkeen (1873)

B KIRJEENVAIHTO (1855-1878)

Ba Saapuneet kirjeet (1867)
Bb Aleksis Kiven kirjoittamat kirjeet (1855-1871)
Bc Muiden kirjoittamat Aleksis Kiveä koskevat kirjeet (1873-1878)

C KÄSIKIRJOITUKSET

Ca Näytelmät
Cb Runot
Cc Proosakirjoitukset
Cd Muut kirjoitukset

F PAINOTUOTTEET

J PIIRUSTUKSET

L MUIDEN AINEISTOT

La Piirrokset Aleksis Kivestä
A BIOGRAFICA: Aleksis Kiven henkilöasiakirjat (1859-1873)

Aa Aleksis Kiven velkakirjat ja muut asiakirjat (1859-1869)

Suomen Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston opinto- ja kurinpito-ohjesääntö, jossa merkintä Aleksis Kiven kirjoittautumisesta yliopistoon 15.2.1859. Painettu sidos, 16 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Nummisuutarit-näytelmän ennakkotilauslista 22.1.1864 / 8.2.1865, digitaalikopio. 2 kuvaa / 2 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Velkakirja 21.12.1864, jolla Karl Bergbom lainaa Aleksis Kivelle 150 hopearuplaa. 1 liuska, 1 sivu. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Velkakirja 15.5.1864, jolla A. Fr. Granfelt lainaa Aleksis Kivelle 100 hopearuplaa. 1 liuska, 2 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Velkakirja 11.12.1865, jolla Ida Forssell lainaa Aleksis Kivelle 800 markkaa. 1 liuska, 2 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Velkakirja 11.12.1865, jolla Theodor Forssell lainaa Aleksis Kivelle 140 markkaa. 1 taitettu liuska, 1 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Theodor Forssellin kuitti 7.3.1868, joka kertoo hänen maksaneen 200 markkaa senaattori J. E. Bergbomille Aleksis Kiven vuonna 1865 Ida Forssellilta ottamasta velasta. 1 liuska, 1 sivu. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Valtakirja 27.6.1866, jolla Aleksis Kivi valtuuttaa G. H.:n nostamaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta näytelmästään Karkurit luvatun 200 markan ennakkopalkkion. 1 liuska, 1 sivu. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tosite 17.11.1866, jolla Aleksis Kivelle maksetaan toinen 200 markan palkkioista näytelmästä Karkurit. 1 liuska, 1 sivu. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Valtakirja 8.12.1869, jolla Aleksis Kivi valtuuttaa Thiodolf Reinin nostamaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta ”Seittemän veljeksen” 700 markan palkkion. 1 liuska, 1 sivu. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran maksumääräys 16.12.1869 Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen 600 markan palkkiosta. 1 liuska, 1 sivu. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Ab Aleksis Kiven vanhempien perukirjat ja muut asiakirjat (1864-1866)

Perukirja 31.3.1864, Aleksis Kiven äidin Anna Christina Andersdotter Stenvallin (17.12.1863) kuoleman jälkeen. 4 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Perukirja 14.11.1866, Aleksis Kiven isän Erik Johan Stenvallin kuoleman (27.3.1866) jälkeen. 3 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

"Papan Räkninki hänen elettyänsä". Emanuel Stenvallin laskelma tarpeista, jotka hän hankki ja maksoi isänsä sairauden aikana ja isänsä kuoleman jälkeen. 1 taitettu liuska, 3 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Aleksis Kiven vanhempien Anna Christina Andersdotter Stenvallin ja Erik Johan Stenvallin kuolinpesien huutokauppapöytäkirja 15.10.1866. 11 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Aleksis Kiven vanhempien perinnönjakokirja 3.11.1866. 1 liuska, 4 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Ac Asiakirjat Aleksis Kiven kuoleman jälkeen (1873)

"Luettelo niistä tavaroista ja muista menoista A. Kiven hautajaisissa" 7.1.1873. 1 liuska, 2 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Aleksis Kiven hautajaiskustannusten maksulista, 1873. 1 liuska, 1 sivu. (lisätietoja arkistoluettelossa)Sivun ylälaitaan

B KIRJEENVAIHTO (1855-1878)

Ba Saapuneet kirjeet (1867)

P. Th. Stolpen kirje Aleksis Kivelle 24.4.1867, 1 kirje (lisätietoja arkistoluettelossa)

Bb Aleksis Kiven kirjoittamat kirjeet (1855-1871)

Aleksis Kiven kirjeet Kaarlo Bergbomille 1865-1870, 21 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Kaarlo Bergbomille 5.11.1865
Kirje Kaarlo Bergbomille 25.9.1867
Kirje Kaarlo Bergbomille 3.1.1868
Kirje Kaarlo Bergbomille [tammikuussa] 1868
Kirje Kaarlo Bergbomille syksyllä 1868
Kirje Kaarlo Bergbomille marraskuun lopulla 1868
Kirje Kaarlo Bergbomille 25.12.1868
Kirje Kaarlo Bergbomille 19.1.1869
Kirje Kaarlo Bergbomille helmikuun alussa 1869
Kirje Kaarlo Bergbomille maaliskuussa 1869
Kirje Kaarlo Bergbomille 19.5.1869
Kirje Kaarlo Bergbomille 20.-30.5.1869
Kirje Kaarlo Bergbomille 10.8.1869.
Kirje Kaarlo Bergbomille joulukuun 1869 ja tammikuun 1870 välisenä aikana
Kirje Kaarlo Bergbomille toukokuussa 1870
Kirje Kaarlo Bergbomille 12.9.1870
Kirje Kaarlo Bergbomille syyskuussa 1870
Kirje Kaarlo Bergbomille 2.10.1870
Kirje Kaarlo Bergbomille lokakuun 10. päivän jälkeen 1870
Kirje Kaarlo Bergbomille loka-marraskuu 1870
Kirje Kaarlo Bergbomille marras-joulukuussa 1870

Aleksis Kiven kirjeet Fredrik Cygnaeukselle 1866-1867, 2 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Fredrik Cygnaeukselle 1.3.1866
Kirje Fredrik Cygnaeukselle 6.4.1867

Aleksis Kiven kirje Jaakko Forsmanille 1860-luvun lopulla, 1 kirje (lisätietoja arkistoluettelossa)

Aleksis Kiven kirjeet Ernst Albert Forssellille 1864-1866, 5 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Ernst Albert Forssellille 23.8.1864
Kirje Ernst Albert Forssellille 10.3.1865
Kirje Ernst Albert Forssellille 29.8.1865
Kirje Ernst Albert Forssellille 20.9.1866
Kirje Ernst Albert Forssellille [lokakuussa 1866]

Aleksis Kiven kirjeet Theodor Forssellille 1869-1870, 5 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Theodor Forssellille 16.3.1869
Kirje Theodor Forssellille 13.8.1869
Kirje Theodor Forssellille 29.11.1869
Kirje Theodor Forssellille 27.1.1870

Aleksis Kiven kirjeet Bernhard Fredrik Godenhjelmille 1866-1868, 3 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Bernhard Fredrik Godenhjelmille 21.6.1866
Kirje Bernhard Fredrik Godenhjelmille 14.7.1866
Kirje Bernhard Fredrik Godenhjelmille 1.4.1868

Aleksis Kiven kirje August Reinhold Hirnille 3.2.1863, 1 kirje (lisätietoja arkistoluettelossa)

Aleksis Kiven kirje Hilda Lindforsille huhti-heinäkuussa 1868 (kirjoitettu kopio), 1 kirje (lisätietoja arkistoluettelossa)

Aleksis Kiven kirjeet Charlotta Lönnqvistille [1864-65]-1871, 3 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Charlotta Lönnqvistille [1864-65]
Kirje Charlotta Lönnqvistille huhti-toukokuussa 1871
Kirje Charlotta Lönnqvistille 12.5.1871

Aleksis Kiven kirjeet Elias Lönnrotille 1863-1866, 2 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Elias Lönnrotille 25.10.1863
Kirje Elias Lönnrotille 25.11.1866

Aleksis Kiven kirjeet Thiodolf Reinille 1863-1869, 4 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Thiodolf Reinille joulukuun alussa 1863
Kirje Thiodolf Reinille 5.9.1869
Kirje Thiodolf Reinille lokakuussa 1869
Kirje Thiodolf Reinille joulukuussa 1869

Aleksis Kiven kirjeet Erik Juhana ja Annastiina Stenvallille 1863, 2 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Erik Juhana ja Annastiina Stenvallille 22.5.1863
Kirje Erik Juhana ja Annastiina Stenvallille 8.8.1863

Aleksis Kiven kirjeet Erik Juhana Stenvallille 1864-1866, 3 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Erik Juhana Stenvallille 3.3.1864
Kirje Erik Juhana Stenvallille 26.2.1865
Kirje Erik Juhana Stenvallille 1865 / 1866

Aleksis Kiven kirjeet Emanuel Stenvallille 1855-1867, 7 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje Emanuel Stenvallille 9.12.1855
Kirje Emanuel Stenvallille 26.4.1866
Kirje Emanuel Stenvallille 5.5. 1866
Kirje Emanuel Stenvallille 28.7.1866
Kirje Emanuel Stenvallille 5.9.1866
Kirje Emanuel Stenvallille 22.2.1867
Kirje Emanuel Stenvallille 22.6.1867

Aleksis Kiven kirjeet August Robert Svanströmille 1857-1858, 9 kirjettä (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kirje August Robert Svanströmille 25.7.1857
Kirje August Robert Svanströmille helmikuussa 1858
Kirje August Robert Svanströmille kesäkuussa 1858
Kirje August Robert Svanströmille kevättalvella 1861
Kirje August Robert Svanströmille 11.7.1863
Kirje August Robert Svanströmille 16.6.1864
Kirje August Robert Svanströmille 3.3.1865
Kirje August Robert Svanströmille 5.1.1868
Kirje August Robert Svanströmille 12.6.1868

Aleksis Kiven kirje Zachris Topeliukselle 6.10.1858, 1 kirje (lisätietoja arkistoluettelossa)

Aleksis Kiven kirje Oscar Toppeliukselle 25.5.1866, 1 kirje (lisätietoja arkistoluettelossa)

Bc Muiden kirjoittamat Aleksis Kiveä koskevat kirjeet (1873-1878)

Bernhard Fredrik Godenhjelmin kirje Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 1878, 1 kirje (lisätietoja arkistoluettelossa)

Charlotta Lönnqvistin kirje Eliel Aspelin-Haapkylälle 27.7.1877, 1 kirje (lisätietoja arkistoluettelossa)

Emanuel Stenvallin kirje Herroille (SKS?) 8.2.1873, 1 kirje (lisätietoja arkistoluettelossa)Sivun ylälaitaan

C KÄSIKIRJOITUKSET

Ca Näytelmät

Nimeämätön näytelmäkäsikirjoitus (Alma). 36 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Cantsio. Näytelmä 5:ssä näytöksessä. Näytelmäkäsikirjoitus. 212 sivua. Näytelmän näytöksistä 3–5 on myös uudempi käsikirjoitus Canzio. Näytökset 3-5. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Nimiösivu
Henkilöt
Ensimmäinen näytös
Toinen näytös
Kolmas näytös
Neljäs näytös
Viides näytös

Canzio. Näytökset 3-5. Näytelmäkäsikirjoitus. Kaksi sidottua vihkoa, 204 sivua. Näytelmästä on myös vanhempi käsikirjoitus Cantsio. Näytelmä 5:ssä näytöksessä. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kolmas näytös
Neljäs näytös
Viides näytös

Kihlaus. Komedia 1:ssa näytöksessä. Näytelmäkäsikirjoitus. Sidottu vihko, 24 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kullervo. Näytelmäkäsikirjoituksen katkelma. 1 taitettu liuska, 4 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Margareta. Näytelmäkäsikirjoitus. Sidottu vihko, 61 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Olviretki Schleusingenissa. Näytelmällinen osotelma 4:ssä osassa. Näytelmäkäsikirjoitus. Kaksi sidottua vihkoa, 152 sivua. (Näytelmän toinen nimi: Tapaus: Schleusingenissä Saksanmaalla, kesällä.) (lisätietoja arkistoluettelossa)

Nimiösivu
Henkilöt
Ensimmäinen osa
Toinen osa
Kolmas osa
Neljäs osa

Selman juonet. Näytelmä 2:ssä näytöksessä. Näytelmäkäsikirjoitus. Sidottu vihko, nimiösivu 1 sivu ja teksti 88 sivua. 1 siipalesivu. Näytelmän ensimmäisestä näytöksestä on olemassa myös toinen käsikirjoitus. Katso Selman juonet. Ensimmäinen näytös, toinen versio. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Nimiösivu
Ensimmäinen näytös
Toinen näytös

Selman juonet. Ensimmäinen näytös, toinen versio. Näytelmäkäsikirjoitus. Sidottu vihko, 37 sivua. Näytelmän ensimmäisestä näytöksestä on olemassa myös toinen käsikirjoitus. Katso Selman juonet. Näytelmä 2:ssä näytöksessä. Ensimmäinen näytös. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Cb Runot

Runoelmia 1. 70 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Sisältö:

Ensimmäisen vihkon nimiösivu
Paimentyttö 24 sivua (muut versiot)
Atalantta 30 sivua (muut versiot)

Toisen vihkon nimiösivu
Pilvilaiva 4 sivua
Impi ja ryöväri 2 sivua (muut versiot)
Tornin kello / Impi iltana -runon kolme käsikirjoituskatkelmaa. 5 sivua. (muut versiot)
Maamme 2 sivua (muut versiot)
Wiherjästä vainiosta... (Impi ja ryöväri -runon nimeämätön katkelma) (muut versiot)
Se kuolon ja kunnian pelto... (Tappelo/ Taistelo / Sota -runon nimeämätön käsikirjoitus) 2 sivua (muut versiot)

Runoelmia 2. 40 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Sisältö:

Nimiösivu
Kauka-metsä (muut versiot)
Impi iltana (muut versiot)
Uneksuminen-runon nimeämätön katkelma (muut versiot)
Pohjatuuli (muut versiot)
Tappelo (muut versiot)
Itsiänsä peilailee... (Nuori karhunampuja / Ensimäinen lempi -runojen nimeämätön käsikirjoituskatkelma) (muut versiot)
Impi ja ryöväri (muut versiot)
Jäähyväiset (muut versiot)
Ja kaikui Keltanummen... (Oli mulla kulta kaunoinen -runon nimeämätön käsikirjoituskatkelma (muut versiot)
Kontiolan kaski (muut versiot)
Kesä-yö (muut versiot)
Tuomio (muut versiot)
Immen unelma (muut versiot)

Runoelmia 3. 66 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Sisältö:

Nimiösivu
Kauka-metsä (muut versiot)
Impi iltana (muut versiot)
Lintukoto
Uneksuminen (muut versiot)
Nuori karhunampuja (muut versiot)
Tappelo (muut versiot)
Myrsky
Pohjatuuli (muut versiot)
Maamme (muut versiot)
Pieni matkamies
Impi ja ryöväri (muut versiot)
Eron hetki(muut versiot)
Oli mulla kulta kaunoinen (muut versiot)
Irrallisia runosäkeitä
Himmeä maa(muut versiot)
Immen unelma (muut versiot)
Paimentyttö (muut versiot)

Runoelmia 4. 26 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Sisältö:

Kansilehti, nimiösivu ja sisäaukeama
Impi iltana (muut versiot)
Impi ja ryöväri (muut versiot)
Taistelo (muut versiot)
Suomenmaa (muut versiot)
Jäähyväiset (muut versiot)
Katri (muut versiot)
Immen unelma (muut versiot)

Runoelmia 5. 80+3 sivua. Aikaisemmin nimellä "Runoelmia. Toinen osa". (lisätietoja arkistoluettelossa)

Sisältö:

Kansilehti ja sisällys / nimiösivu
Paimentyttö (muut versiot)
Tuomo
Atalantta (muut versiot)
Kontiolan kaski (muut versiot)

Nimeämätön runokäsikirjoitus (Maamme / Suomenmaa). 2 kirjan sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa) (muut versiot)

Fab.1. Då qvällen kom, den svala sommarqällen... Runomuotoinen eläintarina. 1 liuska. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Neljä runokatkelmaa: Och tänker det fin...; Kerran unta uneksuin...; Min anden tränger...; Mutta hän lauloi... 1 liuska. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Och tänker det fin...
Kerran unta uneksuin...
Min anden tränger...
Mutta hän lauloi...

Kolme runokatkelmaa: Sanoi Aina: Kuinka jouduit, kaunis päivä...; Wuoren takaal löytyy...; Kajahteli vuoret... sekä paperin kääntöpuolella lyijykynäpiirustuksia. Ohessa runojen puhtaaksikirjoitus Eliel Aspelin-Haapkylän käsialalla. 2 liuskaa. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Sanoi Aina: Kuinka jouduit, kaunis päivä.../Wuoren takaal löytyy.../Kajahteli vuoret...
Lyijykynäpiirustukset
Runojen puhtaaksikirjoitus Eliel Aspelin-Haapkylän käsialalla

Kaksi runokatkelmaa: Stack så en prick...; Här stormen ryter... 1 liuska. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Stack så en prick…
Här stormen ryter…

Minä neljäs veljistä... Aleksis Kiven ensimmäinen runo (8-vuotiaana 1842), jonka J.R. Aspelin merkitsi muistiin Aleksis Kiven veljen kertomuksen mukaan. 1 liuska. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Cc Proosakirjoitukset

Eriika. Novellin käsikirjoitus 2,14.5.1859, digitaalikopio. 8 digikuvaa / 11 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Nimiölehti
Novelli
Takasivu

Koto ja kahleet. Kertomus. [1850-1860-luvuilla]. Sidottu vihko, 16 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Cd Muut kirjoitukset

Matlista. "Rasvaisia maalaisherkkuja sisältävä ruokalista". 1 liuska. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Maalingin teko. Aleksis Kiven suomentama vernissan ja maalin teko- ja värjäysohje. 1 liuska. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Päiwä-tapula. Käsinkirjoitettu kalenteri. (Sisältää myös runon kuukausien pituuksista). 1 liuska. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Venäläis-ruotsalainen sanaluettelo. Sidottu vihko, 44 sivua. (lisätietoja arkistoluettelossa)Sivun ylälaitaan

F PAINOTUOTTEET

Ohjelmalehtinen. Uusi teateri: Lea 10.5.1869. 1 liuska. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Aleksis Kiven omistamat, kirjoista Held & Corvin: Illustrerad Verldshistoria I-IV ja Cervantes: Don Quijote leikatut kuvat. 13 kuvaa. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kuvat, jotka ovat ehkä olleet Aleksis Kiven kamarin seinällä Fanjunkarsissa. 3 kuvaa. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Aleksis Kiven omistamat, Nurmijärveltä 1930-luvulla löydetyt kuvat. Kuvissa Galilée, Kosciuszko, Napoleon, Richelieu ja Voltaire. 5 kpl. (lisätietoja arkistoluettelossa)Sivun ylälaitaan

J PIIRUSTUKSET

Nurmijärven Palojoen kylä. Aleksis Kiven piirros Doctor Joh. Georg Rosenmüllerin teoksen Religionshistoria för Barn af (1828) toisen laitoksen takakannessa. 1 kirjan sivu. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Scipion pää. Aleksis Kiven lyijykynäpiirros kouluajoilta. (lisätietoja arkistoluettelossa)Sivun ylälaitaan

L MUIDEN AINEISTOT

La Piirrokset Aleksis Kivestä

Edelfelt, Albert: Lyijykynäpiirros Aleksis Kivestä. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Forssell, Ernst Albert: Lyijykynäpiirros Aleksis Kivestä. (lisätietoja arkistoluettelossa)

Kaksi piirrosta Aleksis Kivestä. Valokopio. (lisätietoja arkistoluettelossa)Sivun ylälaitaan