Tapoja ja uskomuksia

Kansanrunousarkiston (SKS KRA) muistiinpanoja eri puolilta maata

Joulu-, pääsiäis- ja juhannuspaketin tapaan aineisto on jaettu kolmeen osaan perinnealueittain:

Etelä ja länsi:

a) Varsinais-Suomi, b) Satakunta, c) Uusimaa, d) Häme, k) Etelä-Pohjanmaa, l), Pohjois-Pohjanmaa

Keski ja kaakko:

e) Keski-Suomi, f) Etelä-Savo, h) Etelä-Karjala

Itä ja pohjoinen:

i) Raja-Karjala, j) Pohjois-Karjala, g) Pohjois-Savo, m) Kainuu, p) Viena, n) Peräpohjola

Arkistomuistiinpanot rakentuvat seuraavasti:

Otsikkorivi

Varsinainen perinneteksti (ilman kappalejakoja).
Viiterivi (paikkakunta, kerääjä, numero, vuosi)