Oppimistehtäviä

SKS:n vuotuisjuhlapaketteihin on koottu oppimistehtäviä koululaisille ja opiskelijoille oppimisen tueksi. Kekri-tietopaketissa tehtävät on jaettu neljään eri osioon:

Aineisto tutuksi

Aineisto tutuksi -osion kysymykset tutustuttavat oppilaat Kekri – Syksyn juhlia, pyhiä ja kummajaisia -tietopaketin materiaaleihin sekä Kekriin ja muihin syksyn juhliin.

Ryhmätehtäviä

Ryhmätehtävissä tarkoituksena on syventyä ja tutustua tarkemmin ryhmätyöskentelyn kautta kekrin aikaan.

Kirjoitustehtäviä

Kirjoitustehtävät harjaannuttavat oppilaita eri tekstilajien tuottamiseen.

Esseen aiheita

Esseen aiheita -osiossa on kirjoitustehtäviä, joissa myös oppilaan omat näkemykset saavat sijaa.