Lähteet

Julkaisemattomat lähteet

Kulmanen, Mari:
Kurpitsajuhla etsii paikkaansa myöhäissyksystä –
Halloweenin saapuminen ja sopeutuminen Suomeen.

Pro gradu -tutkielma Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitokselle. (2004)

Kirjallisuus

Aalto, Satu (toim.):
Suuri perinnekirja - suomalaista juhlaperinnettä ennen ja nyt.
(Karisto 1999)

Danaher, Kevin:
The Year in Ireland.
(Mercier Press 1972)

Hautala, Jouko (toim.):
Vanhat merkkipäivät. (SKS 2000) Lue lisää

Karjalainen, Sirpa:
Juhlan aika - suomalaisia vuotuisperinteitä (WSOY 1998)

Karjalainen, Sirpa, Korhonen, Teppo, Lehtonen, J. U. E.:
Uusi ajantieto (WSOY 1989)

Lempiäinen, Pentti:
Pyhät ajat. (Kirjapaja 2000)

Nirkko, Juha (toim.):
Juhannus ajallaan - juhlia vapusta kekriin. (SKS 2004)Lue lisää

Santino, Jack:
All Around the Year: Holidays and Celebrations in American Life.
(University of Illinois Press 1994)

Santino, Jack, (toim):
Halloween and Other Festivals of Death and Life.
(University of Tennessee Press 1994)

Santino, Jack:
New Old-fashioned Ways. Holidays and Popular Culture.
(The University Press of Kentucky 1996)

Santino, Jack:
The Hallowed Eve – Dimensions of Culture in a Calendar Festival in Northern Ireland.
(University Press of Kentucky 1998)

Turunen, Ari:
Hyvän ja pahan merkit eli taikauskoisten tapojen tarina.
(Atena 2003)

Vento, Urpo (toim):
Juhlakirja. Suomalaiset merkkipäivät.
Kalevala-seuran vuosikirja 59. (SKS 1979)

Vilkuna, Kustaa:
Vuotuinen ajantieto. (Otava 1950)

Wahlström, Iina (toim.)
LAARI 2006 - Suomen maatalousmuseon vuosikirja.
(Priimus Paino 2007)