Tekijät

Kekri – Syksyn juhlia, pyhiä ja kummajaisia

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa, mutta sitä saa vapaasti käyttää, kun mainitsee lähteen. Aineistoa ei saa uudelleen julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa.

Verkkojulkaisu (www-sivusto)

Tekstit: Mari Kulmanen ja Juha Nirkko
Oppimistehtävät: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen äidinkielen ja kirjallisuuden soveltavan harjoittelun opettajaopiskelijat Henna Degerlund, Saara Korhonen ja Elina Lindholm, 2012
Graafinen suunnittelu: Mikko Luotonen
Toteutus: Riikka Suhonen (Oppimistehtävät: Laura Tikkanen/SKS, Otteita arkistosta -toiminto: Digination Oy)
Kuvat: Mari Kulmanen
Julkaistu: 2009
URL http://www.finlit.fi/juhlat/kekri
URN URN:NBN:fi:sks-200906081001

Viittaaminen

Lyhyt viittaus (esimerkiksi lehdessä):
SKS:n Kekri-verkkojulkaisu, 2009 tai www.finlit.fi/juhlat/kekri.

Laaja viittaus (esimerkiksi opinnäytteessä):

www-sivu lähteenä:
Halloween. [On-line.] Kekri – Syksyn juhlia, pyhiä ja kummajaisia -verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. [Viitattu 1.11.2009.] Saatavissa: http://www.finlit.fi/juhlat/kekri. URN:NBN:fi:sks-200906081001.

Arkistoaineisto lähdeviitteessä:
esim. SKS KRA. Paimio, Niilo Kallio 2082.1914
(Laajempia arkistoviiteohjeita osoitteessa:
http://www.finlit.fi/kra/kra_viiteohje.htm)

Muita SKS:n tietopaketteja:
http://www.finlit.fi/aineistot/verkkoaineistot.php#tietopaketit