KALEVALA

Kalevala maailmalla

Kalevala on käännetyin suomalainen teos. Sitä on käännetty 60 eri kielelle, kaikkia ei vielä kuitenkaan ole julkaistu (tilanne vuonna 2005).

Varhaisin käännös ilmestyi ruotsiksi jo vuonna 1841. Ensimmäinen uuden Kalevalan käännös oli saksankielinen ja se ilmestyi vuonna 1852. Suuri osa Kalevalan käännöksistä on tehty suomalaisesta alkutekstistä, mutta suurille maailmankielille, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi tehdyt käännökset ovat myös monen työn taustalla. Kalevalan erikielisistä käännöksistä on tietoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston Kalevala-kokoelman luettelossa.
Helka-tietokannassa voi selata
Kalevalan käännöksiä sekä
Kalevalan suomenkielisiä laitoksia.

Miksi Kalevalaa käännetään huolimatta arkaaisesta kielestä, vanhasta runomitasta ja suomalaisen kulttuuripiirin suhteellisesta pienuudesta? Selityksiä löytynee useita. Kalevala on osa maailmankirjallisuutta, joka kiinnostaa ja vaikuttaa ajan ja paikan rajojen yli.

Viime vuosina on viitattu myös siihen, että Kalevalan rinnastuminen oman maan sankarirunostoon tai eepostraditioon tekee sen läheiseksi kansallista itsenäisyyttään ja kulttuurista tietoisuuttaan rakentaville kansanryhmille.

Ketkä kääntävät Kalevalaa? Miten tulkita Kalevalaa toiselle kielelle ja kulttuurille? Osa kääntäjistä pitää tärkeänä tarkkaa merkityksensiirtoa, kansatieteellistä tai kielellistä oikeellisuutta; he ovat yleensä tutkijoita. Toiset kääntäjät taas haluavat tulkita Kalevalan vastaanottavan kulttuurin kannalta ymmärrettävästi; he ovat usein kirjailijoita ja runoilijoita. Heille on merkitsevää Kalevalan mentaalinen todellisuus, jossa pohjoinen eksotiikka vain verhoaa kaikille ihmisille yhteisiä myyttejä.

top